Zaščitni znaki standarda »Seneno meso«©

Seneno meso

Meso živali certificiranih po standardu »Seneno meso«© lahko nosi zaščitni znak v lasti IKC – Inštituta za kontrolo in certifikacijo UM in sicer do 29. 6. 2024. Po tem datumu je uporaba zaščitnega znaka dovoljena le nosilcem certifikata po specifikaciji ZTP - Seneno meso, na podlagi odobrene vloge. 

Uporaba znaka je prostovoljna in plačljiva storitev.

Pogoji in način uporabe znakov so določeni z dokumentom 1.133doc – Pravila za uporabo znakov in certifikatov zasebnih shem certificiranja. Dokument najdete tukaj.

Znak Seneno kozje mesoZnak Seneno goveje mesoZnak Seneno ovčje meso

Kontakt

Marina Koren Dvoršak

Vodja certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja in sheme
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila (ZKPŽ)

David Šket

Koordinator certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja