06. Junij 2023
Spoštovani, 5. 6. 2023 smo bili s strani MKGP obveščeni o potrjeni novi specifikaciji v shemi kakovosti Izbrana kakovost: Izbrana kakovost - Pridela…
26. April 2023
Na spletišču MKGP so vam na voljo elektronske evidence za vpis opravil na KMG za KOPOP in SOPO intervencije. Evidence kombinirate z evidencami, ki smo…
21. Marec 2023
V petkovem Uradnem listu RS številka 31/2023 sta bila objavljena Pravilnik o integrirani pridelavi poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk ter groz…
16. Marec 2023
Obvestilo o podaljšanju roka za prijavo oziroma obnovitev prijave v kontrolo za integrirano pridelavo, ekološko kmetovanje, ekološko čebelarjenje - do…
17. Februar 2023
Obvestilo o podaljšanju roka za prijavo oziroma obnovitev prijave v kontrolo za integrirano pridelavo, ekološko kmetovanje in seneno prirejo Ministr…
06. Februar 2023
Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije vabi na zaključni posvet projekta ''ZA ekološko kmetijstvo, varovanje okolja in zdravje ljudi'' Kako do aktiv…
03. Januar 2023
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z letom 2023 ponovno uvaja finančne podpore za integrirano pridelavo poljščin, zelenjave, hmelja sad…
28. December 2022
MKGP obvešča vse ekološke pridelovalce oziroma predelovalce oziroma čebelarje, ki želijo pridobiti finančno podporo za leto 2023 v okviru SN SKP 2023-…
15. December 2022
S strani IKC UM ste na vaš e-naslov ali mobilno številko prejeli varno povezavo za izpolnitev kratkega vprašalnika za ugotavljanje zadovoljstva naših…