Zakonodaja standarda »Seneno meso«©

Certificirani izvajalci morajo izpolnjevati zahteve standarda »Seneno meso«© , izdaja 5 z dne 06.05.2019. Standard prejmete ob prijavi v postopek certificiranja.

Kontakt

Marina Koren Dvoršak

Vodja certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja in sheme
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila (ZKPŽ)

David Šket

Koordinator certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja