Postopek certificiranja standarda »Seneno meso«©

Standard določa pravila postopka certificiranja za posamezne izvajalce in skupine izvajalcev s področja reje živali in svežega mesa. Izvajalci se lahko v postopek certificiranja vključujejo samostojno ali kot skupine izvajalcev.

Več informacij o postopku certificiranja najdete v dokumentu 1.80doc – Pravila postopka certificiranja (uvodni del + Priloga 8).

Kontakt

Marina Koren Dvoršak

Vodja certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja in sheme
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila (ZKPŽ)

David Šket

Koordinator certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja