Postopek certificiranja standarda »Seneno meso«©

S potrditvijo specifikacije ZTP - Seneno meso se zaključuje prenos zasebnega standarda IKC UM "Seneno meso" na nacionalno shemo kakovosti za zaščitene kmetijske pridelke in živila (ZKPŽ). Naš certifikacijski organ je standard Seneno meso (pred tem standard "Seneno mleko" / "Seneno meso") začel razvijati leta 2014, z letom 2015 pa smo pričeli s postopkom certificiranja po navedenem standardu na področju Republike Slovenije. Leta 2020 je na podlagi iniciative Zavoda Seneno in MKGP, IKC UM pristopil k prenosu pravic zasebnega standarda na nacionalno shemo za ZKPŽ. Takrat smo prepoznali širšo korist za nosilce KMG in prepoznavnost sheme certificiranja, če je le ta priznana na nacionalnem nivoju. Na IKC UM smo ponosni, da je s potrditvijo specifikacije ta prenos tudi uspešno zaključen. Dodatno nas veseli, da je tudi MKGP prepoznalo "seneni" način reje kot doprinos k pridelavi kakovostne hrane in trajnostnemu načinu reje živali ter vzdrževanju kmetijske krajine in podeželja, ter nosilce KMG podprlo s finančno podporo za operacijo KOPOP - Senena prireja.

Vsi prijavljeni in že certificirani rejci živali po zasebnem standardu Seneno meso ohranjajo vse pravice iz postopka certificiranja pri IKC UM, za prilagoditev na specifikacijo ZTP - Seneno meso pa jim je na voljo enoletno prehodno obdobje (29. 6. 2024). S tem datumom tudi uradno ukinjamo zasebni standard "Seneno meso".

S 1. 8. 2023 IKC UM več ne sprejema novih prijav v postopek certificiranja po standardu "Seneno meso", z veseljem pa vas vabimo, da pristopite v postopek certificiranja po shemi ZKPŽ in specifikaciji ZTP - Seneno meso. 

Več informacij o postopku certificiranja najdete v dokumentu 1.80doc – Pravila postopka certificiranja (uvodni del + Priloga 8).

Kontakt

Marina Koren Dvoršak

Vodja certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja in sheme
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila (ZKPŽ)

David Šket

Koordinator certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja