O shemi Ekološko kmetijstvo – pridelava

Ekološko kmetijsko je shema kakovosti EU, pri kateri je zagotovljen nepretrgan in transparenten nadzor nad pridelavo in predelavo pridelkov oziroma živil od njive do krožnika, kar predstavlja še večjo zagotovilo potrošnikom, da se odločajo za varna živila.

Ekološko kmetijstvo je oblika kmetovanja, kjer se celostno dopolnjujeta rastlinska pridelava in reja živali in s tem sledenje naravnim metodam in kroženju snovi v naravi. Ob pridelavi visoko kakovostne in varne hrane ekološko kmetijstvo pomeni trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri ter uveljavljanje načela dobrobiti živali.

S pomočjo ekološkega kmetijstva lahko kmetije ustvarijo višjo dodano vrednost ne samo pri svojih proizvodih temveč tudi pri drugih alternativnih dejavnostih na kmetijah (npr. turizem na ekoloških kmetijah, dopolnilne dejavnosti). Shema Ekološko kmetijstvo je za kmetijska gospodarstva (KMG) podprta z nepovratnimi sredstvi s strani Evropske komisije (EK).

Certificirani pridelovalci so nadzorovani s strani neodvisnih akreditiranih certifikacijskih organov z vsakoletnimi rednimi in ponovnimi kontrolami, ki so lahko napovedane ali nenapovedane. Pri deležu pridelovalcev se vsakoletno z laboratorijskimi analizami preverjajo različni parametri za ugotavljanje skladnosti pridelave.

Kontakt

Andreja Kolar

Vodja certifikacijske enote ekološko kmetijstvo – pridelava
Vodja certifikacijske enote Premium piščančja reja (PPR)
Koordinatorka sheme Zaščiteni kmetijski pridelki in živila (ZKPŽ)

Nives Adamič Kričaj

Koordinatorka certifikacijske enote ekološko kmetijstvo – pridelava
Koordinatorka certifikacijske enote ekološko kmetijstvo – predelava

Aleš Veberič

Koordinator certifikacijske enote ekološko kmetijstvo – pridelava