O shemi Izbrana kakovost

Izbrana kakovost je nacionalna shema kakovosti, ki je namenjena certificiranju kmetijskih pridelkov oz. živil s posebnimi lastnostmi, ki se lahko nanašajo na sestavo, način pridelave, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu in druge kriterije določene s posamezno specifikacijo.

Proizvodi, ki so certificirani in označeni z znakom »Izbrana kakovost – Slovenija« zagotavljajo potrošnikom, da imajo naslednje lastnosti:

  • so pridelani in predelani v Sloveniji,
  • izpolnjujejo zahteve specifikacije, ki predpisuje način pridelave/predelave živila z označbo »Izbrana kakovost – Slovenija«,
  • da so zahteve specifikacije kontrolirane s strani neodvisnih akreditiranih certifikacijskih organov z letnimi rednimi in ponovnimi kontrolami.

»Izbrana kakovost – Slovenija« je nacionalna shema certificiranja, za katero teče največ promocijskih aktivnosti med vsemi shemami v Sloveniji. Več o »Izbrana kakovost – Slovenije« najdete tukaj.
 

Kontakt

Marina Koren Dvoršak

Vodja certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja in sheme
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila (ZKPŽ)

David Šket

Koordinator certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja

Neža Vidmar

Koordinatorka III. neak. sheme IP, IK – sadje, GlobalG.A.P.

E: neza.vidmar@ikc-um.si
T: +386 (2) 613 08 32
M: +386 (0) 70 533 555