O standardu »Naravna in ekološka kozmetika«©

Standard »Naravna in ekološka kozmetika«© je zasnovan na osnovi primerljivih zasebnih evropskih standardov za certificiranje naravne in ekološke kozmetike. Pri njegovi pripravi so sodelovali različni neodvisni strokovnjaki s področja kemijskih znanosti, kozmetike in certificiranja. Certificiranje obsega dve skupini kozmetičnih proizvodov – naravna kozmetika in njena nadgradnja - ekološka kozmetika. 

Standard določa pravila in smernice za proizvodnjo naravnih in ekoloških kozmetičnih izdelkov in pravila za označevanje izdelkov s pripadajočim znakom. Namen standarda je definirati nivo kakovosti kozmetičnih izdelkov, ki po svoji sestavi odstopajo od drugih, konvencionalnih kozmetičnih izdelkov. Pri tem se upoštevajo načela varovanja okolja in trajnostnega razvoja. Izdelkom iz tradicionalnih, naravnih in ekoloških sestavin se tako dodaja prepoznavnost in dodana vrednost. 

Certificirani kozmetični proizvodi so proizvedeni:

  • brez sintetičnih aromatičnih sestavin (parfumi, dišave in eterična olja),
  • brez sintetičnih topil,
  • brez parabenov,
  • brez etoksiliranih sestavin,
  • brez ionizirajočega sevanja,
  • brez gensko spremenjenih organizmov,
  • brez sestavin pridobljenih z ekstrakcijo živali,
  • brez uporabe petrokemijskih katalizatorjev in drugih omejitev.

Kozmetični izdelki niso testirani na živalih in niso narejeni iz ogroženih rastlinskih ali živalskih vrst.

Naravna kozmetika

Skladno z zahtevami standarda, certificirani končni naravni kozmetični proizvodi vsebujejo najmanj 95% naravnih sestavin. Proizvajalec kozmetičnih proizvodov lahko dodatno uporabi do največ 5% sintetičnih sestavin, katerih nabor je omejen in predpisan s standardom. Delež naravnih sestavin iz certificirane ekološke pridelave ni določen, je pa zaželeno, da proizvajalci v proizvodnjo vključijo čim več teh sestavin.

Ekološka kozmetika

Skladno z zahtevami standarda, certificirani ekološki kozmetični proizvodi vsebujejo najmanj 95% naravnih sestavin, od katerih mora najmanj 95% sestavin kmetijskega porekla izhajati iz certificirane ekološke pridelave (Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 ali drugimi primerljivimi standardi) in največ 5% sestavin sintetičnega izvora, katerih nabor je omejen in predpisan s standardom. Prav tako je s standardom določen tudi minimalni delež ekoloških sestavin v končnem kozmetičnem proizvodu.

Kontakt

Marina Koren Dvoršak

Vodja certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja in sheme
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila (ZKPŽ)

David Šket

Koordinator certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja