Vizija in poslanstvo

Neodvisnost

IKC – Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM je certifikacijski organ, ki deluje kot neodvisna in neprofitna organizacija.

Naša dejavnost je usmerjena v postopek certificiranja kmetijskih pridelkov in živil z namenom krepitve zaupanja potrošnikov v kmetijske pridelke oz. živila. Našo dejavnost nenehno dopolnjujemo s postopki certificiranja novih shem kakovosti in se prilagajamo razvoju in trendom v kmetijstvu, živilstvu in sorodnih panogah.


Kompetentnost

Smo nosilec javnega pooblastila za izvajanje nalog organizacije za kontrolo in certificiranje nacionalnih in evropskih shem certificiranja, izdanega s strani pristojnega ministrstva – Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.

Organiziranost in delovanje zavoda zagotavlja neodvisnost, nepristranskost in kompetentnost.


Odgovornost in zanesljivost

Na IKC – Inštitutu za kontrolo in certifikacijo UM pri strokovnem postopku certificiranja ugotavlja skladnost postopkov pridelave, predelave, distribucije, trženja kmetijskih pridelkov in živili ter drugih proizvodov in dejavnosti z veljavnimi predpisi za izbrano shemo certificiranja.

Metode ocenjevanja temeljijo na pregledu dokumentov in izvedbi terenskih kontrolnih pregledov. Analize vzorcev, testiranja ali ocenjevanja proizvodov služijo kot dodatna orodja pri potrjevanju skladnosti certificiranih kmetijskih pridelkov oz. živil in drugih proizvodov.