O shemi Zaščiteni kmetijski pridelki in živila

Področje zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil (ZKPŽ) je urejeno z nacionalno in evropsko zakonodajo.

Izdan certifikat potrjuje skladnost pridelave oz. predelave imenovanega zaščitenega kmetijskega pridelka ali živila s pripadajočo specifikacijo. Pripadajoči zaščitni znaki potrošniku omogočajo lažje prepoznavanje kakovostnejših kmetijskih pridelkov in živil ter pripomorejo k lažjemu razlikovanju na trgu glede izvora, kakovosti, slovesa ali načina pridelave oziroma predelave zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil.

Certificirani pridelovalci in predelovalci so nadzorovani s strani neodvisnih akreditiranih certifikacijskih organov z vsakoletnimi rednimi in ponovnimi kontrolami, ki so lahko napovedane ali nenapovedane. Skladnost s specifikacijo se preverja tudi z laboratorijskimi analizami in senzoričnimi ocenami.

Evropske sheme kakovosti

Zaščitena označba porekla (ZOP)

Zajema kmetijske pridelke in živila, ki izvirajo iz določene regije, kraja ali države. Proizvodnja je geografsko omejena, kakovost in značilnosti kmetijskega pridelka ali živila pa so izključno ali bistveno posledica geografskega okolja ter njegovih naravnih in človeških dejavnikov. Vsi postopki pridelave in predelave morajo potekati na predpisanem geografskem območju, prav tako pa morajo iz tega območja izhajati tudi uporabljene surovine.


Zaščitena geografska označba (ZGO)

Zajema kmetijske pridelke in živila, ki izvirajo iz določene regije, kraja ali države, le da je povezava med geografskim območjem in končnim proizvodom manj tesna kot pri zaščiteni označbi porekla. Kmetijski pridelek ali živilo ima posebno kakovost, sloves ali druge značilnosti. Vsaj ena od faz proizvodnje mora potekati na določenem geografskem območju, po katerem je kmetijski pridelek ali živilo poimenovano, surovine pa lahko izvirajo iz drugega območja.


Zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP)

Z označbo ZTP - zajamčena tradicionalna posebnost se zaščiti predvsem receptura ali način pridelave ali predelave. Sama proizvodnja ni omejena na določeno geografsko območje, saj lahko te kmetijske pridelke ali živila proizvajajo vsi, ki se držijo predpisane recepture, postopka in oblike.

Nacionalna shema kakovosti

Višja kakovost (VK)

Ta shema kakovosti zajema kmetijske pridelke in živila, ki s svojimi lastnostmi med istovrstnimi prehranskimi pridelki in živili izstopajo z boljšo kakovostjo. Posebne lastnosti izdelka, ki so opredeljene z višjo kakovostjo, se določajo glede na sestavo, senzorične ali fizikalno-kemične lastnosti ter način pridelave oziroma predelave.

Kontakt

Marina Koren Dvoršak

Vodja certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja in sheme
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila (ZKPŽ)

Andreja Kolar

Vodja certifikacijske enote ekološko kmetijstvo – pridelava
Vodja certifikacijske enote Premium piščančja reja (PPR)
Koordinatorka sheme Zaščiteni kmetijski pridelki in živila (ZKPŽ)