Katja Sabolič

univ. dipl. ing. živilske tehnologije
Direktorica zavoda
Vodja certifikacijske enote ekološko kmetijstvo – predelava

Nevenka Poštrak

univ. dipl. inž. kmet.
Vodja kakovosti

Marina Koren Dvoršak

dipl. ing. agronomije
Vodja certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja in sheme
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila (ZKPŽ)

Andreja Kolar

ing. kmetijstva in krajine
Vodja certifikacijske enote ekološko kmetijstvo – pridelava
Vodja certifikacijske enote Premium piščančja reja (PPR)
Koordinatorka sheme Zaščiteni kmetijski pridelki in živila (ZKPŽ)

Nives Adamič Kričaj

univ. dipl. ing. kmetijstva
Koordinatorka certifikacijske enote ekološko kmetijstvo – pridelava
Koordinatorka certifikacijske enote ekološko kmetijstvo – predelava

David Šket

dipl. ing. agronomije
Koordinator certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja

Aleš Veberič

dipl. ing. ekološkega kmetijstva
Koordinator certifikacijske enote ekološko kmetijstvo – pridelava