Zasebnost

Katere osebne podatke zbiramo, kako bomo ravnali z njimi, za katere namene jih obdelujemo in kaj je pravna podlaga za njihovo obdelavo

S privolitvijo obdelave osebnih podatkov (v nadaljevanju "osebni podatki" ali tudi "podatki"), ki jih sporoči stranka oz. zainteresirana oseba za postopek certificiranja, nam zagotavljate izvedbo naslednjih aktivnosti:

  • predpogodbene dejavnosti pregleda predprijave;
  • oblikovanje ponudb in drugih dejavnosti za vzpostavitev pogodbenega razmerja za opravljanje storitev, ki jih ponuja IKC UM in za katere ste izkazali interes;
  • izpolnjevanje predpogodbenih, pogodbenih in davčnih obveznosti, ki izhajajo iz tekočega odnosa z vami;
  • izpolnjevanje obveznosti, ki jih določa zakon ali odredba pristojnega organa;
  • izvajanje pravic IKC UM, na primer obravnava na sodišču.

Zagotovitev osebnih podatkov predstavlja vašo pogodbeno obveznost oziroma obveznost, ki je potrebna za posredovanje prijavnega kompleta za izbran postopek certificiranja.

V kolikor osebnih podatkov ne boste zagotovili, vam morda delno ali v celoti ne bomo mogli zagotoviti naših s tem povezanih storitev.

Vaših podatkov ne bomo uporabljali za potrebe neposrednega trženja.

Izmenjava informacij

Vrsta osebnega podatka Osebni podatek /
Pravna podlaga za obdelavo
Za katere namene obdelujemo osebni podatek
Kontaktni podatki Naslov, e-naslov, telefonska številka / Soglasje, zakonska obveznost Posredovanje prijavnega kompleta IKC UM in spremljanje aktivnosti v postopku certificiranja

Praviloma vaših osebnih podatkov ne posredujemo nikomur zunaj IKC - Inštituta za kontrolo in certifikacijo UM. Vendar pa vaše osebne podatke lahko delimo z zaupanja vrednimi tretjimi osebami, ki opravljajo naloge pristojnega organa ali poslovne funkcije ali nam zagotavljajo storitve (kot je na primer vzdrževanje internih strežnikov in programske opreme). Od vseh takšnih tretjih oseb bomo zahtevali, da ustrezno varujejo vaše osebne podatke, ob upoštevanju dogovorov, ki ustrezajo zahtevam veljavne zakonodaje. Vaše osebne podatke lahko delimo tudi za namene preiskav (npr. razkritje, da se prepreči kaznivo dejanje ali goljufija ali da upoštevamo odredbo sodišča ali zakonodajo).

Zaščitni ukrepi in hramba podatkov

Na IKC UM se izvajajo različni ukrepi za varovanje podatkov, kot so ukrepi za nadzor nad dostopom do prostorov (sistem za nadzor dostopa v poslovne prostore, zaklepanje vrat), ukrepi za elektronski nadzor dokumentov (poimenski račun za vpis, sistem gesel, dostopne pravice odvisne od profilov, šifriranje gesel skrbnika) ter ukrepi za preprečevanje razkrivanja podatkov (varovanje dokumentov pri prenosu).

Vaši osebni podatki se obdelujejo v tiskani in elektronski obliki.

Vaše osebne podatke hranimo za obdobje enega leta.

V primeru sklenitve pogodbe o postopku certificiranja, se osebni podatki vodijo celotno obdobje trajanja našega pogodbenega razmerja in nadaljnjih pet  let po prekinitvi pogodbenega razmerja (v tiskani in elektronski obliki).

Vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate naslednje pravice:

  • pravico dostopa – pomeni, da nas lahko kadarkoli vprašate, ali obdelujemo kakršne koli vaše osebne podatke in če jih, lahko dobite dostop do teh podatkov v obliki kopije ter dodatne informacije vezane na to;
  • pravico do popravka – pomeni, da lahko od nas kadarkoli zahtevate, da popravimo netočne ali nepopolne podatke;
  • pravica do izbrisa – pomeni, da lahko v primerih, ki so predvideni v členu 17. GDPR, zahtevate, da izbrišemo vaše osebne podatke, kolikor je možno, pa bomo v tem primeru poskrbeli tudi za to, da bodo te podatke izbrisali drugi upravljavci, ki smo jim predhodno razkrili vaše podatke;
  • pravico do omejitve obdelave – pomeni, da lahko za določeno obdobje začasno ustavimo obdelavo vaših osebnih podatkov, na primer v primerih, ko je sporna točnost vaših osebnih podatkov, in potrebujemo nekaj časa, da preverimo njihovo (ne)točnost in
  • pravico do ugovora obdelavi – pomeni, da lahko v primeru, ko vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi naših zakonitih interesov, tej obdelavi nasprotujete in od nas zahtevate, da jih ne obdelujemo več.

Navedene pravice lahko uveljavljate po postopku in na način, kot sta predpisana z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, »GDPR«).

Pravica do preklica privolitve za obdelavo

Kjer je podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov vaša privolitev, lahko to privolitev za obdelavo kadarkoli prekličete na način, da nam svojo željo po preklicu sporočite z uporabo naših kontaktnih podatkov, navedenih v tem dokumentu.

Preklic privolitve za obdelavo ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki smo je na podlagi privolitve izvajali do njenega preklica.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Imate tudi pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.

Kontaktni podatki nadzornega organa so:
Republika Slovenija
Informacijski pooblaščenec
Zaloška 59
1000 Ljubljana

Telefon: 01 230 97 30
E-pošta: gp.ip@ip-rs.si

Navedeno pravico lahko uveljavljate po postopku in na način, kot sta predpisana z GDPR.

Posodobitve tega obvestila

To obvestilo smo nazadnje posodobili 08.01.2021 in nadomešča vse prejšnje verzije. To obvestilo bomo občasno posodobili in vas o bistvenih spremembah obvestili. Priporočamo, da si obvestilo od časa do časa ponovno preberete, da boste seznanjeni z veljavno verzijo.

Kontaktni podatki

IKC - INŠTITUT ZA KONTROLO IN CERTIFIKACIJO UM
Pivola 8, 2311 Hoče

Telefon: +386 (0)2 613 08 31, +386 (0)2 613 08 32
E-naslov: info@ikc-um.si