Zaščitni znaki Zaščiteni kmetijski pridelki in živila

Zaščiteni kmetijski pridelki in živila lahko nosijo simbole Unije ali nacionalne označbe. Poznamo tudi dodatne, neobvezne oz. prostovoljne označbe, ki jih certificirani pridelovalci/predelovalci dodatno namestijo na certificirane kmetijske pridelke in živila.

Pogoji in način uporabe nacionalnih zaščitnih znakov so predpisani s Pravilnikom o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov in živil (Ur.l. RS 3/11). 
Pogoji in način uporabe simbolov Unije so določeni z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 664/2014 z dne 18. decembra 2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo simbolov Unije za zaščitene označbe porekla, zaščitene geografske označbe in zajamčene tradicionalne posebnosti ter v zvezi z nekaterimi pravili o izvoru, nekaterimi postopkovnimi pravili in nekaterimi dodatnimi prehodnimi pravili.

Zaščitena označba porekla (ZOP)Zaščitena označba porekla (ZOP)           Zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP)Zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP)

Zaščitena geografska označba (ZGO)Zaščitena geografska označba (ZGO)           Višja kakovost

Do simbolov Unije dostopate tukaj

Vloga za uporabo nacionalnih zaščitnih znakov se vloži na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS in je podeljena na osnovi veljavnega certifikata za ZKPŽ.

Znaki »Seneno kravje«, »Seneno kozje« »Seneno ovčje«

Znake »Seneno kravje«, »Seneno kozje« in »Seneno ovčje« smejo uporabljati le stranke certifikacijskega organa IKC UM, pod pogojem, da imajo veljaven certifikat  po specifikacijah:

  • ZTP – Heumilch/Haymilk/Latte fieno/Lait de foin/Leche de heno
  • ZTP – Ziegen-Heumilch/Goat's Haymilk/Latte fieno di capra/Lait de foin de chèvre/Leche de heno de cabra
  • ZTP - Schaf-Heumilch/Sheep's Haymilk/Latte fieno di pecora/Lait de foin de brebis/Leche de heno de oveja
  • Zertifizierungsprogramm Ziegen-Heumilch g.t.s.
  • Zertifizierungsprogramm Heumilch g.t.s.
  • Zertifizierungsprogramm Schaff-Heumilch g.t.s.

 in izpolnjujejo vse zahteve, ki so pogoj za vzdrževanje certifikata.

Uporaba znaka je dovoljena za označevanje na deklaracijah proizvodov, pridelkov, dokumentih, promocijskem gradivu, spletni strani stranke, ki je nosilec certifikata in izključno za tiste pridelke/proizvode, ki so navedeni na certifikatu. Pravila in pogoje za uporabo navedenih znakov najdete v dokumentu 1.133doc – Pravila za uporabo certifikatov in znakov zasebnih shem certificiranja spodaj.

Znak Seneno ovčje | ikc-um.siZnak Seneno kravje | ikc-um.siZnak Seneno kozje | ikc-um.si
Certificirane stranke z veljavnim certifikatom za ZKPŽ pridobijo pravico do uporabe znaka s posredovanjem vloge na elektronski naslov info@ikc-um.si ali na naslov: IKC UM, Pivola 8, 2311 Hoče.

Kontakt

Marina Koren Dvoršak

Vodja certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja in sheme
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila (ZKPŽ)

Andreja Kolar

Vodja certifikacijske enote ekološko kmetijstvo – pridelava
Vodja certifikacijske enote Premium piščančja reja (PPR)
Koordinatorka sheme Zaščiteni kmetijski pridelki in živila (ZKPŽ)