Zakonodaja standarda »Pridelano / proizvedeno brez GSO – brez gensko spremenjenih organizmov«©

Vsi certificirani izvajalci, ki dajejo na trg EU kmetijske pridelke in živile, krmo in semenski material morajo izpolnjevati zahteve splošne zakonodaje, ki jo najdete tukaj.

Dodatno morajo certificirani proizvajalci izpolnjevati zahteve standarda »Pridelano/proizvedeno brez GSO – brez gensko spremenjenih organizmov«©, izdaja 4 z dne 22.01.2015. Standard prejmete ob prijavi v postopek certificiranja.

Kontakt

Marina Koren Dvoršak

Vodja certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja in sheme
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila (ZKPŽ)

David Šket

Koordinator certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja