Preusmeritveno obdobje standarda »Pridelano / proizvedeno brez GSO – brez gensko spremenjenih organizmov«©

Živali, ki so predmet certificiranja, smejo biti od dneva vključitve v kontrolo, krmljene le s certificirano krmo. Pred zaključkom tega obdobja živali oz. njihovi proizvodi ne smejo na trg z znakom »Pridelano/proizvedeno brez GSO - brez gensko spremenjenih organizmov«.

Standard predpisuje obdobje preusmeritve oz. izjeme za živali, ki od rojstva naprej oz. pri sesalcih od odstavitve naprej niso bile krmljene v skladu z določili tega standarda:

  • Govedo in konji za pridelavo mesa: 12 mesecev oz. najmanj 2/3 življenja
  • Prašiči: 3 mesece
  • Drobnica: 6 mesecev oz. najmanj 2/3 življenja
  • Živali za prirejo mleka: 2 tedna
  • Perutnina za pridelavo jajc: 6 tednov
  • Perutnina za pridelavo mesa: celotno obdobje reje
  • Ribogojstvo: celotno obdobje krmljenja

Pri reji perutnine za pridelavo jajc ali mesa, piščanci ne smejo biti starejši od 3 dni. 
Pujski se lahko dokupijo iz konvencionalne reje do teže 35 kg.

Kontakt

Marina Koren Dvoršak

Vodja certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja in sheme
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila (ZKPŽ)

David Šket

Koordinator certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja