Postopek certificiranja standarda »Pridelano / proizvedeno brez GSO – brez gensko spremenjenih organizmov«©

Standard določa pravila postopka certificiranja za naslednja področja:

  • registrirani obrati za proizvodnjo krme za živali;
  • trgovci in distributerji  soje in krmil v razsutem stanju;
  • živilsko – predelovalni obrati in njihovi podizvajalci (obrati, kooperanti – rejci živali);
  • kmetijska gospodarstva, ki neposredno tržijo živila z oznako »Pridelano/proizvedeno brez GSO – brez gensko spremenjenih organizmov« ©.

Certificirani izvajalci so nadzorovani s strani certifikacijskega organa IKC UM z vsakoletnimi rednimi in ponovnimi kontrolami, ki so lahko napovedane ali nenapovedane. Skladnost se preverja tudi z laboratorijskimi analizami na prisotnost in vsebnost GSO.

Več informacij o postopku certificiranja najdete v dokumentu 1.80doc – Pravila postopka certificiranja (uvodni del + Priloga 6).

Kontakt

Marina Koren Dvoršak

Vodja certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja in sheme
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila (ZKPŽ)

David Šket

Koordinator certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja