Zakonodaja standarda »Naravna in ekološka kozmetika«©

Vsi kozmetični izdelki na trgu EU morajo izpolnjevati zahteve splošne zakonodaje, najdete jih na spodnji povezavi.

Dodatno morajo certificirani proizvajalci izpolnjevati zahteve standarda »Naravna in ekološka kozmetika«© , izdaja 2 z dne 08.03.2019. Standard prejmete ob prijavi v postopek certificiranja.

Kontakt

Marina Koren Dvoršak

Vodja certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja in sheme
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila (ZKPŽ)

David Šket

Koordinator certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja