Postopek certificiranja standarda »Naravna in ekološka kozmetika«©

Standard določa pravila postopka certificiranja za posamezne proizvajalce ekoloških oz. naravnih kozmetičnih izdelkov in njihovih sestavin.

Certificirani izvajalci so nadzorovani s strani certifikacijskega organa IKC UM z vsakoletnimi rednimi in ponovnimi kontrolami, ki so lahko napovedane ali nenapovedane. Skladnost kozmetičnih izdelkov se preverja tudi z laboratorijskimi analizami.

Več informacij o postopku certificiranja najdete v dokumentu 1.80doc – Pravila postopka certificiranja (uvodni del + Priloga 7).

Kontakt

Marina Koren Dvoršak

Vodja certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja in sheme
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila (ZKPŽ)

David Šket

Koordinator certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja