20. November 2019
Obveščam vas, da je MKGP 15.11.2019 objavilo že 4. javni razpis za podukrep 3.1 -Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila. Več informacij o ja…
18. November 2019
Spoštovani, obveščamo vas, da je z 07.11.2019 potrjena revizija specifikacije Izbrana kakovost – Sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje, prašičje in per…
11. November 2019
Spoštovani, obveščamo vas, da je z 24.10.2019 potrjena revizija specifikacije Izbrana kakovost – Sadje in predelani izdelki iz sadja, ŠT. 33203-9/2016…
18. Oktober 2019
Spoštovani, obveščamo vas, da je z 02.10.2019 potrjena revizija specifikacije Izbrana kakovost – Mleko in mlečni izdelki, ŠT. 33203-7/2016/37. Najdete…
12. Julij 2019
V priloženi datoteki se nahaja obrazec 8.4 - Vloga za uporabo znaka Seneno mleko (kravje / kozje / ovčje).
25. April 2019
Obveščamo vas, da so na spletni strani MKGP na voljo nova Tehnološka navodila za integrirano pridelavo 2019. Do navodil lahko dostopate tukaj.
15. Marec 2019
Spoštovani izvajalci, Čas hitro beži, dinamika življenja in sprememb pa se vse bolj stopnjuje. Tudi ekološka dejavnost se nenehno spreminja in dopoln…
27. Februar 2019
Quod serimus, metimus, quod damus. Kar sejemo, to žanjemo, kar dajemo, to prejemamo. Spoštovani, čas hitro teče in nekateri v tem času že intenziv…
08. Januar 2019
Že 10. jubilejno po vrstnem redu strokovno srečanje za področje ekološkega kmetijstva bo 25.01.2019 na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede UM…