02. December 2020 |
Ekološko kmetijstvo - pridelava

Obvestilo ekološkim pridelovalcem in predelovalcem o prijavi oziroma obnovitvi prijave v kontrolo!

Čeprav EU zakonodaja, ki bo urejala izvajanje ukrepov PRP 2014–2020 pri prehodu iz obstoječega v novo programsko obdobje (t.i. tranzicijska uredba), še ni sprejeta, boste ekološki pridelovalci zaključene petletne obveznosti za ukrep ekološko kmetovanje (ukrep EK) v letu 2021 predvidoma lahko podaljšati za eno leto. Če ste zaključene petletne obveznosti za eno leto podaljšali že v letu 2020, pa jih boste v letu 2021 predvidoma lahko podaljšali še za eno leto.

Prav tako vas vabimo, da v letu 2021 v ukrep EK vstopite na novo, saj na ta način podpirate in promovirate izvajanje ekološkega kmetovanja v Sloveniji, ki mu tudi ministrstvo namenja posebno pozornost.

Zato vse ekološke pridelovalce oziroma predelovalce, ki želite pridobiti finančno podporo za leto 2021, v okviri Programa razvoja podeželja za ukrep EK, pozivamo k prijavi oziroma obnovi prijave v kontrolo ekološkega kmetovanja najpozneje do 31. decembra 2020 pri eni izmed naslednjih pooblaščenih organizacij za kontrolo in certificiranje kmetijskih pridelkov ali živil: https://www.gov.si/teme/ekoloska-pridelava/

Slovenija podpira ekološko kmetovanje preko ukrepa Ekološko kmetovanje v okviru PRP 2014-2020.

Objava