23. Januar 2020 |
Ekološko kmetijstvo - predelava, prodaja

Obvestilo 1-20-EKO predelava hrane, krme in OJP

Spoštovani izvajalci!

Zahvaljujemo za vam za vaša voščila ob novem letu ter posredovana poročila vaše dejavnosti za leto 2019 oz. napovedi za 2020. 

V tem obvestilu vas želimo seznaniti s spremembo zakonodaje, našimi podpogodbeniki in kontrolorji, ki bodo v letošnjem letu izvajali kontrole.