13. Januar 2022 |
Objave in mediji

IŠČEMO: ZUNANJI SODELAVEC – KONTROLOR IK sadje (m/ž)

Zahtevane kompetence:

1) Izobrazba

- srednja šola kmetijske smeri + praksa ali

- strok. šola kmetijske smeri + praksa ali

- absolvent/študent študijskih programov s področja kmetijstva + praksa

IN

- 3 mesečne praktične izkušnje z delom na KMG (lastno ali drugo) ali dokazila o izobraževanjih in usposabljanjih na področju rastlinske pridelave kmetijskih rastlin

2) Aktivno znanje slovenskega jezika

3) Vozniški izpit kategorije B

4) Znanja s področja rastlinske pridelave (posameznih tehnologij rastlinske pridelave, specifikacije IK sadje, obvladovanje preračunov inputov (FFS, hranila), gnojilnih načrtov, vrednotenje parametrov (npr. vsebnost sladkorja)

5) Potrdilo o opravljenem izpitu iz ZUP (možno predložiti tudi tekom internega usposabljanja / uvajanja)

Kontrolor je v nadaljevanju pred začetkom izvajanja kontrol  deležen internega usposabljanja (uvajanja) s področja sheme, standarda SIST EN ISO/IEC 17065:2012.

Zainteresirane prosimo, da posredujejo življenjepis s priloženimi dokazili najkasneje do 15.2. 2022. Najustreznejše kandidate bo IKC UM povabil na osebni razgovor. Prednost imajo kandidati, ki želijo dolgoročnejše sodelovanje z IKC UM.