23. Avgust 2023 |
Objave in mediji

Finančno nadomestilo za odstranjevanje zlate trsne rumenice v vinogradih

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) vinogradnike na okuženih območjih zlate trsne rumenice obvešča, da bodo upravičeni do finančnega nadomestila za odstranjene trse v vinogradih, ki imajo do 20 odstotkov trsov s simptomi zlate trsne rumenice. Vloge bodo lahko od 10. do 31. oktobra vložili na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Natančno obvestilo najdete na spodnji povezavi.

https://www.gov.si/novice/2023-08-21-financno-nadomestilo-za-odpravo-skode-zaradi-zlate-trsne-rumenice-na-okuzenih-obmocjih/