28. April 2021 |
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila
Objave in mediji

Domači rum, Brinjevec, Dolenjski sadjevec, Pelinkovec

Z 25.5. 2021 stopa v veljavo nova Uredba o izvajanju uredbe (EU) o opredelitvi, opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač, Ur. l. RS 31/2021 z dne 5.3. 2021. Domači rum, Brinjevec, Dolenjski sadjevec in Pelinkovec spadajo med zaščitene kmetijske pridelke oz. živila (ZKPŽ), njihovo ime in postopek pridobivanja pa je zaščiten z Zaščiteno geografsko označbo (ZGO).

S 25.05.2021 se zaščiteno ime žganih pijač Domači rum, Brinjevec, Dolenjski sadjevec in Pelinkovec sme uporabljati le, če je pridelovalec pridobil certifikat za ZKPŽ pri imenovanem certifikacijskem organu, s katerim se potrjuje skladnost proizvodnje žgane pijače s pripadajočo potrjeno specifikacijo. Samo certificirane žgane pijače smejo nositi zaščiteno ime, deklaracija izdelka pa je vsebuje tudi predpisan evropski zaščitni znak za ZGO.

V kolikor ste proizvajalec navedenih žganih pijač in se zanimate za postopek certificiranja oz. pridobitev certifikata ZKPŽ, vas vabimo, da izpolnite predprijavo na naši spletni strani, mi pa vam bomo posredovali vse potrebne informacije za začetek postopka certificiranja.