14. April 2020 |
Objave in mediji

COVID-19 – Dodatek k Pravilom postopka certificiranja

Na podlagi izrednih razmer (koronavirus COVID-19) je izdelan nov dokument Dodatek k Pravilom postopka certificiranja.