Postopek certificiranja Izbrana kakovost

Pridelovalec oz. predelovalec lahko vstopi v shemo »Izbrana kakovost – Slovenija« z vsemi tistimi proizvodi, za katere so s strani MKGP potrjene specifikacije. Pridelovalci oz. predelovalci vstopajo v shemo individualno (posamezno certificiranje) ali skupinsko (kot člani skupine pridelovalcev/predelovalcev).

Sektorji, ki so pristopili v postopek certificiranja »Izbrana kakovost - Slovenija«: mleko, meso, sadje

Več informacij o postopku certificiranja najdete v dokumentu 1.80.doc – Pravila postopka certificiranja (uvodni del + Priloga 5).

Kontakt

Marina Koren Dvoršak

Vodja certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja in sheme
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila (ZKPŽ)

David Šket

Koordinator certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja