Označevanje Integrirana pridelava

Integrirana pridelava

Kmetijske pridelke oziroma živila se lahko na trgu v Sloveniji označuje z enotno nacionalno označbo "integrirani". Vloga za uporabo uradnega državnega znaka se vloži na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS in je podeljena na osnovi veljavnega certifikata za Integrirano pridelavo.

Znak Integrirana pridelava

Kontakt

Marina Koren Dvoršak

Vodja certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja in sheme
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila (ZKPŽ)

David Šket

Koordinator certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja